Ułatwienia dostępu

Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy merytoryczni biblioteki - bibliotekarze oraz pracownicy księgowości, administracji i obsługi. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zatrudnia łącznie 5 osób.

Kadra pracowników biblioteki posiada pełne przygotowanie merytoryczne do pełnienia obowiązków służbowych na zajmowanych stanowiskach.

Atutem zatrudnionych w bibliotece osób na stanowiskach merytorycznych są dodatkowe kwalifikacje znacznie wzbogacające ich umiejętności. Poza bibliotekoznawstwem z informacją naukową oraz edukacją czytelniczą i medialną, pracownicy biblioteki mają ukończone dodatkowe studia min. z pedagogiki, informatyki, filologii polskiej,  nauczania początkowego, posiadają uprawnienia pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz do prowadzenia zajęć metodą biblioterapii. Poza tym ukończyli wiele kursów specjalistycznych poszerzających ich kwalifikacje zawodowe. Mając na uwadze ciągłe podnoszenie usług bibliotecznych, bibliotekarze ze słubickiej biblioteki nieustannie podnosza swoje kwalifikacje, szczególnie w w zakresie nowych technologii informacyjnych aby jak najlepiej służyć pomocą naszym czytelnikom.

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach spotkasz osoby przyjazne, otwarte, uśmiechnięte, które zawsze gotowe są służyć pomocą i radą, dla których bibliotekarstwo to wielka pasja.

 

Zawsze jesteśmy do dyspozycji czytelników naszej biblioteki.

 

Artur Bedyk
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

 

Anna Ostrowska
Bibliotekarz

 

Sylwia Górecka
 Bibliotekarz

 

Renata Michalska
Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

 

Małgorzata Kobierecka
Pracownik Gospodarczy