Od 15 marca do odwołania zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej wprowadzamy nowe zasady wypożyczania zbiorów. Odbywać się ono będzie wyłącznie w formie bezkontaktowej przed wejściem do budynku, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.

 

Procedura wygląda następująco:

> Czytelnik zamawia publikacje poprzez katalog on-line, telefonicznie lub mailowo w wybranej bibliotece (niezbędne podanie nazwiska i numeru karty),

> bibliotekarz kompletuje zamówienie i uzgadnia z Czytelnikiem konkretny termin odbioru (dzień i godzinę),

> w umówionym terminie Czytelnik (po okazaniu karty bibliotecznej) odbiera zamówienie i zostawia zwroty w wyznaczonym miejscu przy wejściu do biblioteki.

 

Termin zwrotu aktualnie wypożyczonych książek zostaje automatycznie przedłużony.