Drukuj
Kategoria: Informacje prawne

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach, ul. Krakowska 2, 09-533 Słubice

Na parkingu przed biblioteką brak oznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony parkingu od ul. Krakowskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Drugie wejście boczne - wejście po schodach bez podjazdu dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzace.

Wszystkie pomieszczenia biblioteki znajdują się na jednej kondygnacji (na parterze), nie zawierają barier architektonicznych i są dostępne bez przeszkód dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, wejście z korytarza na wprost głównego wejścia do biblioteki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika biblioteki powinna w pierwszej kolejności skontaktowac się z pracownikiem biblioteki tel.: 242778063 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pracownik, po zdefiniowaniu potrzeby osoby z niepełnosprawnością realizuje ją bezpośrednio lub zawiadamia osobę z niepełnosprawnością o sposobie i terminie jej realizacji.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Udogodnienia:

Zauważone problemy:

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania dostępności, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

Inne informacje i oświadczenia

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.