7 lipca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu seniorów. Debatę zorganizowała Komenda Miejska Policji w Płocku. W debacie uczestniczyli między innymi: Jacek Kozłowski Wójt Gminy Słubice,  podinsp. Artur Białecki Zastępca  Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie nadkom. Piotr Donarski, Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowych w Płocku, Małgorzata Lewandowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, przedstawiciele płockiego starostwa, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, przedstawiciele ZUS w Płocku, radni i sołtysi z Gminy Słubice, przedstawiciele instytucji działających na terenie Gminy Słubice oraz mieszkańcy Słubic.

Spotkanie było doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat bezpieczeństwa mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa jest tym obszarem, który bezpośrednio wpływa na jakość życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań państwa. Aby jednak podejmowane działania mające na celu skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa były efektywne, z całą pewnościa niezbędna jest odpowiednia edukacja społeczeństwa oraz współpraca wielu instytucji. Debaty społeczne doskonale spełniają to zadanie, bowiem oprócz funkcji edukacyjnej pozwalają nie tylko zdiagnozować aktualne problemy ale również wypracować wspólny plan działań i własciwy model postępowania w celu przeciwdziałania zagrożeniom.