Zgłosiliśmy się do projektu "Biblioteka na to czeka" realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej, realizując ustawową misję edukacyjną, wznowił projekt „Biblioteka na to czeka”, popularyzujący czytelnictwo i wspierający rozwój bibliotek szkolnych, akademickich i publicznych w Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zgłosiła do IPN wniosek o włączenie słubickiej placówki do w/w projektu. W efekcie nasz księgozbiór historyczny wzbogacił się o niezwykle cenne wydawnictwa IPN.