Zobowiązania czytelników niepełnoletnich

Zapis on-line czytelnika niepełnoletniego


Po wypełnieniu poniższego formularza i przesłaniu go do biblioteki oczekuj na kontakt zwrotny ze strony bibliotekarzy. Po wstępnym zweryfikowaniu danych osobowych przez pracowników biblioteki, będzie juz można zamówić do wypożyczenia wybrane materiały ze zbiorów biblioteki.
Podczas pierwszej wizyty w bibliotece należy podpisać wydrukowane zobowiązanie i odebrać kartę biblioteczną.
Nie zapomnij zabrać ze sobą dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych osobowych.

Szczególowe informacje pod numerem tel. 24 277 80 63

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Biblioteki

Dane opiekuna prawnego:

Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki
(prosimy o podanie ulicy, miejscowości, kodu pocztowego i poczty)

Dane osoby niepełnoletniej:

Adres zameldowania
Adres zameldowania
Adres zameldowania
Adres zameldowania
Wpisz adres zamieszkania jeżeli jest inny niz adres zameldowania (prosimy o podanie ulicy, miejscowości, kodu pocztowego i poczty)

Zgoda na uproszczoną procedurę rejestracji we wszystkich bibliotekach korzystajacych z systemu MAK+:

Zgoda na uproszczoną procedurę rejestracji we wszystkich bibliotekach korzystajacych z systemu MAK+

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów biblioteki, zawarte w regulaminie biblioteki, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów biblioteki, zawarte w regulaminie biblioteki, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Uwaga! Zaznaczenie opcji NIE uniemożliwi zdalną rejestrację czytelnika