Regulamin świadczenia usługi newsletter

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w postaci przesyłania newslettera przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Słubicach, właściciela strony internetowej www.bibliotekaslubice.pl, z siedzibą w Słubicach (09-533),ul. Krakowska 2.

 • 1
 1. Newsletter jest usługą polegającą na przesyłaniu użytkownikom materiałów informacyjnych i promocyjnych drogą elektroniczną w postaci wiadomości mailowych.
 2. Czytelnik może skorzystać z usługi newslettera wysyłając maila z prośbą o wpisanie na listę odbiorców poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej biblioteki bibliotekaslubice.pl
 3. Użytkownik poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym swojego adresu e-mail akceptuje stosowaną przez bibliotekę politykę prywatności, niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zawarcie z biblioteką umowy o świadczenie usługi newsletter (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 4. Umowa, o której mowa w ust. 2 dotyczy tylko i wyłącznie usługi newsletter świadczonej przez bibliotekę. Jej zawarcie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, poza otrzymywaniem przez Użytkownika, drogą elektroniczną, w postaci wiadomości mailowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności biblioteki zawartych w formie newslettera.
 • 2
 1. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 2. Newslettery przesyłane są do Użytkowników z częstotliwością ustalaną przez bibliotekę – przeważnie raz w miesiącu.
 3. Newsletter zawierać może: informacje o bieżącej działalności, o nowościach książkowych, wydarzeniach kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych, życzenia świąteczne itp.
 4. Aby korzystać z usługi niezbędny jest komputer z dostępem do internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 • 3
 1. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony.
 2. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera, a biblioteka ze świadczenia usługi newsletter. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy.
 3. Rezygnacja z usługi winna nastąpić poprzez wysłanie maila z wycofaniem uczestnictwa w usłudze newsletter na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.bibliotekaslubice.pl
 4. Biblioteka rezygnuje ze świadczenia usługi newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy Użytkownika, na który wysyłany jest newsletter.
 5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera biblioteki następuje w okresie do dwóch tygodni po zrezygnowaniu przez Użytkownika ze subskrypcji newslettera.
 • 4
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest biblioteka.
 2. Biblioteka gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w postaci adresów poczty elektronicznej, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi newsletter.
 3. Biblioteka nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. W ramach swoich obowiązków wobec Użytkowników zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych.
 4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź ich usunięcia otrzymane przez bibliotekę od Użytkownika skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usługi newsletter przez bibliotekę na rzecz Użytkownika.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane osobowe użytkownika przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 8. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożnością subskrypcji newslettera.
 • 5
 1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 7 dni od zdarzenia, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacyjne.
 • 7
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2021 roku.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bibliotekaslubice.pl.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem świadczenia usługi. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej www.bibliotekaslubice.pl i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić bibliotekę o odstąpieniu od umowy drogą mailową.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.