Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słubicach z siedzibą w Słubicach 09-533, ul. Krakowska 2 w celu przesyłania informacji dotyczących działalności Biblioteki na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Zapoznałem/zapoznałam się regulaminem i zawartymi w nim informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.