Ułatwienia dostępu

3 czerwca 2023 przed słubicką biblioteką można było zaobserwować sporą grupę cyklistów, którym towarzyszyły samochody policji i straży pożarnej. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach po raz kolejny została współorganizatorem rajdu rowerowego, który już po raz dziewiąty wyruszył sprzed Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie, by po przejechaniu ponad 26 km. trasami wiodącymi przez gminę Słubice powrócić na metę przed Domem Mocarzy w Mocarzewie. Jeden z pierwszych przystanków rajdu był zlokalizowany przed słubicką biblioteką, gdzie uczestnicy rajdu mogli napić się gorącej kawy lub herbaty, poczęstować pysznym ciasteczkiem, uzupełnić zapas wody do picia, chwilę odpocząć przed dalszą trasą. Przed biblioteką zlokalizowano również punkt, w którym nowi uczestnicy mogli się do rajdu dołączyć i wypełnić wszystkie związane z tym formalności. GBP w Słubicach zaprojektowała również plakat i pamiątkową przypinkę, którą otrzymały osoby biorące udział w rajdzie.